Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu

Struktura Organizacyjna

Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu jest Piotr Wójcik.

Zastępcą Dyrektora MZDiK jest Piotr Szałas.
Głównym Księgowym MZDiK jest Marzena Gębczyk.

MZDiK tworzą dwa piony:

 • pion dróg,
 • pion komunikacji.

Do pionu dróg należą następujące Działy:

 • Dział Inwestycji,
 • Dział Utrzymania,
 • Dział Zarządzania Pasem Drogowym,
 • Dział Dokumentacji,
 • Dział Zarządzania Nieruchomościami,
 • Dział Oświetlenia,
 • Dział Laboratorium Drogowego,
 • Dział Inżynierii Ruchu,
 • Dział Czystości i Zieleni.

Pion dróg odpowiedzialny jest głównie za bieżące utrzymanie, remonty i wszelkie działania eksploatacyjne na drogach znajdujących się w zarządzie MZDiK, wydaje zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dba o bezpieczeństwo ruchu drogowego a także o sprawne funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej. MZDiK odpowiedzialny jest za właściwe przygotowanie pod względem formalno - prawnym prowadzonych inwestycji oraz ich realizację, nadzór i odbiór końcowy.

Pion komunikacji tworzą następujące Działy:

 • Dział Przewozów Pasażerskich,
 • Dział ds. Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,
 • Dział Windykacji,
 • Dział Taryfowo-Biletowy.

Pion komunikacji zajmuje się programowaniem sieci komunikacji miejskiej, w tym określania tras linii i rozkładów jazdy autobusów, ustalaniem i powierzaniem zadań przewozowych, kontrolowaniem wykonywania tych zadań przez przewoźników, ich jakości i realizacji rozkładów jazdy a także utrzymywaniem odpowiedniego stanu technicznego urządzeń przystankowych. Ponadto MZDiK prowadzi sprzedaż wszystkich asortymentów biletów w czterech własnych punktach sprzedaży, zlokalizowanych w najbardziej ruchliwych dzielnicach miasta.

Poza wymienionymi komórkami organizacyjnymi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu posiada również szereg innych służb pozwalających na właściwe funkcjonowanie całej instytucji. Jedną z nich jest Dział Zamówień, który organizuje i ogłasza przetargi na roboty budowlane i usługi przewidziane do zlecania w trybie przewidzianym ustawą o zamówieniach publicznych.

Pozostałe działy to: Dział Organizacyjno-Administracyjny, Dział Księgowości i Dział Informatyczny.

Najważniejsze działania mające na celu podnoszenie efektywności świadczonych usług na rzecz komunikacji zbiorowej to:

 • rozszerzanie aktualnej oferty biletowej i sieci dystrybucji biletów,
 • wprowadzenie autobusów niskopodłogowych,
 • modernizacja urządzeń przystankowych.
 • wprowadzenie Radomskiej Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Niezawodność i punktualność kursowania autobusów zapewnia zainstalowany System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Metadane

Data publikacji : 27.07.2017
Data modyfikacji : 16.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piort Kaniewski
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Podsiedlik

Opcje strony

do góry